Husrens

Husrens-01

Man kan føle at man ikke er alene i huset, man kan høre lyder av forskjellige slag. Enkelte opplever at elektroniske ting slår seg av og på ved egen hjelp. Og kanskje er man plaget av at ting ikke ligger på sin rette plass, men blir funnet igjen ett annet sted?

Da har man nok besøk fra andre siden som gjerne vil få gitt noen viktige beskjeder til de som bor i huset. Når man har besøk fra andre siden er det aldri farlig eller negativt, men man kan bli irritert og redd fordi man ikke vet og da kan man kontakte meg som kan komme hjem til dere å snakke med de og få gitt de beskjedene de «bråker» for og får oppmerksomhet rundt.

Husrens er helt ufarlig og ofte resulterer det i at man får tilbake nattesøvn, barna begynner å sove igjen på natten og kommer ikke inn til foreldrene fordi de har våknet. Man føler også en egen ro og god følelse etter man har fått vite hvem som har vært der og hva de ville.